» In English

TUNTU-työskentely

TUNTU, taiteesta tukea tunneilmaisuun, tunteet tutuksi on taidetta hyödyntävä toimintamalli vertaisryhmätyöskentelyyn. Siinä taide kuuluu kaikille ja palvelee ihmisen voimaantumista, oman tilanteen tunnistamista yhteisen teeman äärellä. TUNTU-työpajoja ovat kuvataiteilija, pedagogi Ulla Remes ja improvisointiin erikoistunut muusikko Joona Saraste pitäneet pienimuotoisesti vuodesta 2002 lähtien, jolloin Remes lanseerasi käsitteen ohjaustyöskentelynsä kantavaksi ideaksi.TUNTUn ote on poikkitaiteellinen, yksilöllinen ja lämmin.

TUNTU-pajoja on pidetty kaikenikäisille myös pidempinä projekteina mm. Kuopion seurakuntien diakoniatyön ja yhteisen lapsityön kanssa, Puijon ja Männistön seurakunnissa, mielenterveyskuntoutujien ja maahanmuuttajien parissa. Remeksen Luottamus-näyttelyn yhteydessä TUNTU-pajoja pidettiin myös Jyväskylän taidemuseolla.